Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

 

Marius Johan van Dugteren

Leven en landschap van Winterswijk vormden zijn grootste inspiratiebron.

Marius Johan van Dugteren werd in 1889 in Amsterdam geboren. In 1921 verhuisde hij met zijn gezin naar Winterswijk, waar hij 33 jaar lang werkte als tekenleraar aan de Rijks Hogere Burgerschool, later Winterswijks Lyceum geheten. Hij stierf in 1974 in Winterswijk.-lees verder

Henk van den Essenburg

Kunstenaar en tekenleraar

Henk van den Essenburg werd geboren in Amersfoort in 1931. Hij bezocht er de lagere school en beleefde er de oorlogsjaren. Vooral de Oorlogswinter zorgde ervoor dat hij de middelbare school met enige vertraging afsloot. Dat was in 1951, toen hij het HBS-A diploma behaalde aan het Baarns Lyceum.

Hij groeide op in een milieu met belangstelling voor literatuur en kunst. Vanaf zijn zestiende bezocht hij regelmatig musea. Zo kon het zijn, dat hij al als middelbaar scholier van de directeur van het Rembrandthuis opdracht kreeg om tekeningen van het gebouw te maken, die als prentbriefkaart werden uitgegeven.-lees verder

Louis Nijhuis

Al op de lagere school bleek, dat Louis Nijhuis aanleg had voor tekenen. Aan die liefhebberij werd tot op 16-jarige leeftijd veel gedaan. Het was overigens niet altijd gemakkelijk goede onderwerpen te vinden. Daarna volgde een artistiek onproductieve periode. Pas in 1974 ging Nijhuis weer beginnen: de ideeën die hij had werden in de vorm van olieverven vastgelegd. In 1977/78 werd de Avond-AKI bezocht. “Je leert daar wel creatief te zijn, maar het bracht eigenlijk niet wat ik nodig had en verwachtte.”-lees verder.

Ger Heesen

Riek van der Lichte

“Verdwenen landschap”

“Kwart over één na middernacht. Een noodkreet ergens uit de buurtschap Woold of Kotten bereikt het dorp. Het water komt! Ons vee verdrinkt! Er wordt alarm geslagen…” Zo begint het verslag in de Nieuwe Winterswijk Courant van de overstromingsnacht van 8 op 9 februari 1946. Door aanhoudende regenval waren de beken niet meer in staat het water op de gebruikelijke manier af te voeren. De Slinge, die ten zuiden van Winterswijk richting Aalten stroomt, doorbrak bij het Buskersbos op vier plaatsen zijn dammen. Het water baande zich een weg naar het dorp Winterswijk, waar het zich met andere, eveneens overvloedige, stormen vermengde.-lees verder 

Henk ter Haar

Nazomer van een kunstenaar.

Henk ter Haar is een bescheiden man., en zijn talent als fijnschilder zal tot dusver menigeen zijn ontgaan. Nu, op 74-jarige leeftijd, houdt hij voor het eerst een overzichtsexpositie van zijn artistieke werk, onder de titel “Nazomer van een kunstenaar”. Zelf was hij niet zo zeer gewend zich kunstenaar te noemen, maar bezoekers van de expositie zullen met deze kwalificatie geen enkele moeite hebben. “Nazomer van een kunstenaar” is echt een verrassing.lees verder 

J.D. Sellink

De in 1888 geboren in 1972 overleden Winterswijker genoot  bekendheid door zijn werkzaamheden als onder meer raadslid, wethouder en president kerkvoogd. Maar zijn artistieke werk verrichtte hij in stilte.

Zijn werk betrof vaak nogal grootschalige olieverfschilderijen. Landschappen, wolkenpartijen, bergmassieven en de beslotenheid van het Achterhoekse landschap behoorden tot zijn favoriete onderwerpen.

 Verschenen in Freriks Nieuws nr. 23, december 1982

 Jaap Rooke

Jaap Rooke werd in 1899 in Amsterdam geboren. Na zijn opleiding aan de kweekschool, in welke periode hij met het tekenen van bloemen begon, was hij een jaar aan de U.L.O. in Emmen werkzaam, waarna hij eind 1930 naar Winterswijk kwam. Hier gaf hij onder andere les aan de M.U.L.O.. Het tekenen was hoofdzakelijk een vrijetijdsbesteding. Al in Emmen maakte Rooke portretten van de mensen uit zijn kosthuis en van collega’s en leerlingen.- Lees verder.

Henk Nuys

De in 1911 geboren Henk Nuys is een geboren en getogen Winterswijker. Na 25 jaar in het onderwijs in Winterswijk gewerkt te hebben, eerst als onderwijzer in Corle, daarna in Miste en toen als hoofd weer in Corle, werd hij leerkracht en directeur bij het V.G.L.O. Hij gaf les in Duits en creatieve vakken. Van 1956 tot 1979 was de heer Nuys in Eindhoven directeur van een scholengemeenschap. Daardoor moesten zijn liefhebberijen als schilderen en tekenen vooral in de vakanties beoefend worden. Toen hij in Eindhoven met pensioen ging, maakte de heer Nuys van de ontstane vrije tijd gebruik om een cursus in olieverftechniek te gaan volgen; zo zijn pas de laatste vijf jaar de werken in olieverf ontstaan. lees verder

Frans Frumau

Al jaren kennen we Frans Frumau van de heemtuin en zijn artikelen daarover in ‘Freriks Nieuws’. Niet iedereen weet, dat Frans ook schildert. Deze zomer exposeert hij in Museum Freriks op de deel met een aantal aquarellen. Ik ben daar maar eens met hem over gaan praten. Het gesprek vond plaats bij hem thuis, zodat we een aantal van zijn aquarellen konden bekijken. lees verder.

Piet te Lintum

De schilderende ambassadeur van de Achterhoek

Het was nog stil in de Goudvinkenstraat in Winterswijk. Een toeleveringsbedrijf had in alle vroegte al wat bij een naburige groothandel afgeleverd, maar daarna was de rust teruggekeerd. Tegen achten had Piet te Lintum zijn eerste kopje thee op en ging al met zijn hond Damo naar de slager en de visboer om wat te eten te halen voor zijn hond en katten. Thuis stond de hele ‘veestapel’ hem al op te wachten. lees verder

Dirk Jansen

Schilderachtig bezoek

Dat Dirk Jansen als kunstenaar zo onbekend is, hangt zeker samen met zijn bohémienkarakter. Vooral in zijn jonge jaren zwierf hij her en der tussen Ne­derland en Zuid-Afrika. Zijn levensavond sleet hij in Marokko, ook al niet vlak bij de deur. Zijn werk vindt men vrijwel niet in openbare collecties. Het is waar­schijnlijk over de halve wereld verspreid en om het te vinden zal men zijn gan­gen moeten nagaan. In 1911 en 1912 treffen we hem kort en opvallend aan in Winterswijk. lees verder

P. Hoogstra

Over deze schilder is weinig informatie bekend bij vereniging ‘Het Museum’.
Piet Hoogstra was leraar op de Ambachtsschool van 1933-1962. Vanaf 1958 was hij adjuct directeur. Hij gaf o.a teken- en schilderlessen.

P.Hoogstra Adj.dir.vanaf 1958 1933-1962

P.Hoogstra Adj.dir.vanaf 1958 1933-1962
P.Hoogstra Adj.dir.vanaf 1958 1933-1962

 Mocht u in het bezit zijn van informatie over deze schilder; vereniging ‘Het Museum’ laat zich graag informeren. www.secretariaat@vereniginghetmuseum.nl of telefoon 0543 - 513 720

 

Copyright © HeuvelmanMedia