Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres
 de archeologie van Winterswijk

Uit de vroegste tijden dat er mensen in deze streken hebben geleefd zijn weinig sporen overgebleven. Zeker vanaf zeker 3000vC hebben in Winterswijk mensen geleefd. Bovendien schonk men vroeger weinig aandacht aan archeologische vondsten en zodoende is er veel verloren gegaan. Pas na de Tweede Wereldoorlog heeft men ingevoerd dat dergelijke vondsten gemeld moesten worden. Veel amateurarcheologen hebben belangrijk werk verricht.

In 1783 werden er bij de Hunenbulten net buiten Winterswijk richting Ratum urnen en beenderen gevonden. Daarvan is bijna alles verloren gegaan. Ook bij de afgraving op dezelfde plek aan het begin van de 20e eeuw werden weer honderden urnen gevonden, waarvan er maar enkele bewaard zijn gebleven. Deze zijn te zien in museum Freriks te Winterswijk.

 een vondst op het terrein van 'de hunnebulten' in Ratum


Rond 2500 voor Chr. leefde hier het volk van de Trechterbekercultuur, welke ook verantwoordelijk is voor de hunebedden in Drente. Van later tijd zijn er vondsten gedaan van de Strijdhamercultuur. De mensen in die tijd maakten stenen strijdhamers en ook standvoetbekers. Van beide zijn exemplaren gevonden in de gemeente
Winterswijk.
Uit de vroege Bronstijd zijn vuurstenen pijlpunten gevonden en uit de late Bronstijd enkele urnen in Huppel.
Uit de IJzertijd kennen we maar weinig voorwerpen.
Toen omstreeks de jaartelling de Romeinen hier waren, was dat meteen het einde van de IJzertijd, maar ook uit deze periode is hier weinig gevonden.
Bij opgravingen op de
Wheme
in het centrum zijn wel enkele vondsten gedaan uit de Middeleeuwen, oa. een schoen. (zie afbeelding)
In 1999 werden bij graafwerkzaamheden op het gebied waar de wijk Eelink Es zou verschijnen de sporen gevonden van een boerderij uit ongeveer 800 jaar voor Chr.

De archeologische collectie van vereniging "Het Museum" toont standvoetbekers, speer- en pijlpunten uit die tijd. Daarnaast een houten waterput uit de 11e eeuw, schoentjes uit de 13e eeuw en veel opgegraven huisnijverheid van later datum.

 

een archeologische vondst uit 1977 in een put op de Wheme in Winterswijk

 

Copyright © HeuvelmanMedia